Apua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissaApua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissa


minusta

Apua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissa

Meille tulee vastaan eri ikäisinä erilaisia terveyteen liittyviä haasteita. Joskus ne voivat koskettaa meitä myös läheisien kautta, jos olemme tukena heidän terveysongelmien kanssa. Blogiin pyritään tuomaan esimerkkejä ja neuvoja eri tilanteista ja eri elämänvaiheista. Isoja muutoksia omaan terveyteen voi tulla onnettomuuksien myötä esimerkiksi murtumien tai muiden vammojen muodossa, rankka elämän vaihe voi tuoda mukanaan masennuksen tai uupumisen, ja myös päihdeongelmat ovat hyvin yleisiä. Näissä tilanteissa halutaan yleensä tietoa sekä tukea, joten täällä kirjoituksissa pyritään sitä tuomaan. Blogissa pyritään tuomaan yleistä tietoa, mutta ihan myös käytännön vinkkejä arkeen. Esimerkiksi mihin lääkäriin ottaa yhteyttä tai miten ruutinien muutoksella voi helpottaa elämää. Toivottavasti saat hyötyä kirjoituksista, lukuiloa!

Viimeisimmät julkaisut

Apteekkikosmetiikka on mahdollista tilata apteekin verkkokaupasta
23 March 2023

Käytämme päivittäin monia erilaisia kosmetiikkatuo

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilökohtainen avustaja kotiin
1 September 2022

Henkilökohtaisen avun saaminen edellyttää, että va

Hoitolaitteet kuntoutukseen löytyvät sairaalasta, terveyskeskuksesta tai jälleenmyyjältä
22 April 2022

On olemassa paljon erilaisia kuntoutusmuotoja, joi

Miten varautua hampaiden valkaisuun ja saada helpotusta vihlontaan?
10 February 2022

Esteettinen hammashoito tarjoaa mahdollisuuksia ha

Hautaustoimisto auttaa hautajaisjärjestelyissä
3 January 2022

Omaisen menetys on surullinen hetki, mutta hautaja

Apteekkikosmetiikka on mahdollista tilata apteekin verkkokaupasta

Käytämme päivittäin monia erilaisia kosmetiikkatuotteita, joten niiden turvallisuus on tärkeää meille jokaiselle. Kosmetiikkaa ja erilaisia hygieniatuotteita käytetään keholla sen puhdistamiseen, kaunistamiseen, viehättävyyden lisäämiseen ja ulkonäön muuttamiseen. Kosmetiikkaa on käytetty jo muinaisessa Egyptissä ja vaikka tuotteet ovatkin muuttuneet paljon, on niiden käyttötarkoitus säilynyt aikojen kuluessa suhteellisen samana. Tervetuloa blogin pariin, tällä kertaa aiheena on kosmetiikka ja apteekkikosmetiikka. Käytämme kosmetiikka moneen erilaiseen tarpeeseen Lähes jokainen ihminen käyttää erilaisia kosmeettisia tuotteita päivittäin, riippuen elämäntilanteesta ja iästä. lue lisää 

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilökohtainen avustaja kotiin

Henkilökohtaisen avun saaminen edellyttää, että vanhuksella tai vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja päättää avun sisällöstä ja menetelmästä. Näin ollen apua saavan henkilön on itse määriteltävä, millaista apua hän tarvitsee. Tämä voidaan tehdä erilaisten apuvälineiden tai kuvien ja eleiden avulla. Vammautuneilla henkilöillä on oikeus saada henkilökohtainen avustaja kotiin ja kodin ulkopuolelle. Myös kehitysvammaisia henkilöitä pidetään vammaispalvelulain nojalla vammaisina. Siksi heillä on oikeus henkilökohtaiseen apuun samalla tavalla kuin muillakin vammaisilla. Henkilökohtainen avustaja kotiin missä elämänvaiheessa tahansa lue lisää 

Hoitolaitteet kuntoutukseen löytyvät sairaalasta, terveyskeskuksesta tai jälleenmyyjältä

On olemassa paljon erilaisia kuntoutusmuotoja, joiden kakkien tarkoituksena on lisätä kuntoutujan hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Kuntoutusta on tarjolla fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin vaikeuksiin. Tervetuloa blogin pariin. Tämänkertaisena aiheena on kuntoutus ja hoitolaitteet kuntoutukseen. Toivottavasti kirjoituksesta löytyy hyödyllistä tietoa aiheesta, jos kuntoutuksen hakeminen on ajankohtaista joko itsellesi tai läheisellesi. Kuntoutuksessa on erilaisia osa-alueita Kuntoutus jaetaan neljään osa-alueeseen: ammatilliseen, kasvatukselliseen, sosiaaliseen ja toimintakykykuntoutukseen. Kuntoutuksen tarve voi johtua monesta erilaisesta syystä ja siitä voi saada apua monenlaisiin vaikeuksiin. lue lisää 

Henkilökohtainen avustaja kotiin on hyvä ratkaisu monessa eri elämän tilanteessa

Henkilökohtaista apua myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, auttamaan omien valintojen toteuttamisessa päivittäisissä toimissa, työssä ja vapaa-ajalla. Henkilökohtainen apu on kunnan sosiaalitoimen vammaispalvelujen järjestämä palvelu, joka on käyttäjälleen maksutonta. Henkilökohtaista apua voi myös ostaa yksityisesti. Vaikeavammaiseksi määritellään henkilö, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista, eikä avun tarve johdu sairauksista ja toimintarajoitteista, jotka liittyvät pääasiassa ikääntymiseen. Avun tarpeeseen vaikuttavat erialaiset asiat, mutta apua voi tarvita esimerkiksi fyysisen vamman, sairauden, aistivamman tai kehitysvamman vuoksi. lue lisää 

Päihdekuntoutukseen ohjautuminen eri ikäluokissa

Kuten meistä monet ovat nähneet, on päihdeongelmaa kaikissa ikäluokissa. Se kuinka ketäkin voi auttaa tai lähestyä avun kera, voi vaihdella paljonkin. Seuraavassa käydään läpi eri ikäluokkien päihdeongelman ominaispiirteitä ja miten ohjautua päihdekuntoutukseen. Nuoret Nuorille päihteiden käyttö tulee ajankohtaiseksi kun teini-ikä alkaa. Se on aika, jolloin koetellaan rajoja ja aletaan tutustua aikuisten elämään vaikka ollaan vielä monessa suhteessa lapsia. Päihteiden käyttöön kuuluu tällöin paljon asioita kuten hyväksynnän haku ja ryhmään kuuluminen. Halu näyttää, että on yhtä hyvä ja rohkea kuin muut, on tärkeää, jolloin päihteiden ensimmäiset käyttökerrat liittyvät yleensä tähän. lue lisää